Zelena zbirka

Naslov Avtorikona za sortiranje Cena Dodaj v košarico
Produkcija prostora Henri LEFEBVRE 23,00€
Um in revolucija. Hegel in nastanek teorije družbe Herbert MARCUSE 15,25€
Teorija /oblaka/ Hubert DAMISCH 25,50€
Drevo spoznanja Humberto MATURANA, Francisco J. VARELA 0,00€
Zenova zavest Italo SVEVO 28,00€
Uvod v Enciklopedijo; Duh razsvetljenstva J. D’ALEMBERT, D. DIDEROT, T. TODOROV 15,30€
Med pisnim in ustnim Jack GOODY 0,00€
Vzhod na Zahodu Jack GOODY 21,25€
Dunajska moderna in krize identitete Jacques LE RIDER 30,00€
Glas in fenomen Jacques DERRIDA, 10,20€