Zelena zbirka

Naslov Avtor Cenaikona za sortiranje Dodaj v košarico
Kulturni obrat Fredric JAMESON 18,00€
Adorno, Benjamin, Bloch, Brecht, Lukács in Jameson ESTETIKA IN POLITIKA 18,00€
Ekološki imperializem Alfred W. CROSBY 18,44€
Goreč od želje – Zasnovanje fotografije Geoffrey BATCHEN 18,70€
Zgodbe gospoda Keunerja, Me-ti. Knjiga obratov, Poskusi o Brechtu Bertolt BRECHT, Walter BENJAMIN 18,70€
Iznajdba vsakdanjosti I: Umetnost delovanja Michel de CERTEAU 18,70€
Iznajdba mitologije Marcel DETIENNE 18,70€
Voda in sanje. Esej o imaginaciji snovi Gaston BACHELARD 18,70€
Kratka zgodovina neoliberalizma David HARVEY 18,70€
Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917 Vladimir Iljič LENIN 19,00€