Zbirka Varia

Slika Naslov Avtor Cenaikona za sortiranje Dodaj v košarico
Koledar. 5000 let naporov, da bi uskla­dili uro in nebo, David Ewing DUNCAN 0,00€
Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroš­tva na Slovenskem v 19. stoletju Alenka PUHAR 0,00€
Filozofija v kuhinji. Kratka kritika kulina­ričnega razuma Francesca RIGOTTI 0,00€
Metapsihološki spisi Sigmund FREUD 0,00€
Zgodovina antične filozofije, I. zvezek Giovanni REALE 0,00€
Zvezek II Zgodovina antične filozofije, II. zvezek Giovanni REALE 0,00€
Razprave o Leonardu Andrej Detela, Sašo Dolenc, et. al 7,45€
Kaj zmore zgodovina Patrick Boucheron 8,50€
Kri in gruda. Pregled teorij migracij v XX. sto­letju Herve LE BRAS 8,86€
Skupine, gibanja, težnje v sodobni umetnosti od leta 1945 ENSBA 10,00€