Trije redovi ali imaginarij fevdalizma

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Georges DUBY
Leto: 
1985

Prevod: Gregor Moder
Spremna beseda: Janez Peršič

Trifunkcijska shema družbene ureditve - trikotni lik - je bila skozi trideset, štirideset generacij oblika zamišljene popolne družbe. Avtor v tem temeljnem delu evropske medievalistike (in v sodelovanju in navezavi na, na primer, Jacquesa Le Goffa in Georgesa Dumézila) novega zgodovinopisja trifunkcijskost uporablja kot okvir za zgledno porazdelitev ljudi, kar ga pripelje k vprašanju, kako soočiti dozdevno in stvarno, kako raziskovati trifunkcijskost fevdalne družbe, ki je v službi ideologiji, ne da bi sami njej zapadli.

SKU: DUBY