Spisi o umetnosti

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Ernest H. GOMBRICH
Leto: 
1990

Prevod: Nataša Golob, Klementina Jurančič
Spremna beseda: Nataša Golob, Jure Mikuž

Izbor najbolj temeljnih in vplivnih besedil (z ilustracijami) prodornega umetnostnega zgodovinarja, ki je postavljal nova vprašanja in odpiral nove poglede na teme, ki so se zdele že dognane. Kronološki pristop terja, da se umetnina interpretira ob podpori humanističnih del. Posebej je značilna Gombrichova metodološka in diskurzivna praksa, s katero se je po načelih sheme in korekcije loteval najbolj temeljnih vprašanj o umetnosti (reprezentacije, narave in podobe posnemanja, iluzije itd.).

SKU: GOMBRICH