Skupine, gibanja, težnje v sodobni umetnosti od leta 1945

Prodajna cena:15,02€
Spletna cena:10,00€
Avtor: 
ENSBA
Leto: 
2003
SKU: ENSBA

Prevod: Brane Kovič, Neda Pagon
Spremna beseda: Igor Zabel

Zgodovina umetnosti se vzpostavlja posredno, skozi mrežo koncep­tov, terminov in njihovih povezav, ki temelji na postopkih abstrahi­ranja, selekcije inkonstrukcije. Delo je rezultat sodelavcev pariške École nationale superieure des beaux-arts in želi pregledati vse »pro­store prilaščanja« umetnosti današnjega dne. Vsem, ki se želijo vključiti v razpravo, ponuja kritična orodja, ki jim bodo pomagala razumeti fenomen sodobne umetnosti. Danes so razširitev območja upodabljanja, izkoriščanje in prilaščanje prostorov, ki so nekdaj pri­padali drugim umetniškim ali neumetniškim praksam, povzročili globoke kulturne spremembe in nagovarjajo umetnike, naj se sezna­nijo z drugimi žanri, jih mešajo in ustvarjajo interakcije onkraj nek­daj veljavnih norm.