Razprave o Leonardu

Prodajna cena:8,76€
Spletna cena:7,45€
Avtor: 
Andrej Detela, Sašo Dolenc, et. al
Leto: 
2005
SKU: razprave

Avtorji: Andrej Detela, Sašo Dolenc, Tomaž Jurca, Bogoslav Kalaš, Janez Strnad, Marko Uršič

Knjiga je zbirka šestih krajših esejev, ki so jih o slovitem renesančnem vsestranskem ustvarjalcu napisali slovenski avtorji. Vsebinsko in stilsko zelo raznolika besedila se dotikajo različnih polj Leonardovega delovanja - slikarstva, teorije slikarstva, znanosti in izumiteljstva. Ne gre za enovito besedilo, v katerem bi se različni zorni koti dopolnjevali, temveč bralcu poskuša osvetliti posamezne fragmente obsežnega opusa. Pisci praviloma postavljajo v ospredje njegova prelomna odkritja, \"kopernikanske obrate\", širši kontekst pa ostaja, gotovo tudi zaradi kratkosti besedil, v ozadju. Razprave o Leonardu tako ne slikajo končne podobe, temveč ponujajo nastavke za nadaljnje razpredanje, ki ga bo izzval tudi skorajšnji izid Leonardovega traktata o slikarstvu.