Razmislimo znova o življenju in smrti

Prodajna cena:13,35€
Spletna cena:11,34€
Avtor: 
Peter SINGER
Leto: 
2004
SKU: Singer

Prevod: Jakob Klun
Spremna beseda: Rok Lampe

Delo sodi na področje bioetike. Gre za novejšo disciplino, ki je območje preseka dveh velikih krožnic, etike in naravoslovnih zna­nosti (biologije, medicine, tehnologije, biotehnologije, genetike itd.), ter male krožnice prava. Značilen primer vprašanj, ki zanima­jo bioetiko, je denimo evtanazija. Besedo, ki pomeni »dobro smrt« (grško: eu, blago, dobro; thanatos, smrt), naj bi prvi uporabil Bacon. Drugo pomembno vprašanje bioetike je umetna prekinitev noseč­nosti. Avtor, »najvplivnejši živeči etik«, kot ga imenujejo nekateri, ne ponuja končnih rešitev, ampak je njegov cilj opis mejnega pri­mera v čim bolj preprostem in plastičnem jeziku, kar naj bi vzpod­budilo bralca k razmišljanju o rešitvah določenih situacij z vidika medicine, prava, etike in morale. Singer postavlja neprijetna vpraša­nja in daje pogosto kontroverzne odgovore.