O lažni Konstantinovi darovnici

Prodajna cena:15,00€
Spletna cena:12,75€
Avtor: 
Lorenzo VALLA
Leto: 
2009

Prevod in spremna beseda: Tomaž Jurca
Dodatek: Nikolaj KUZANSKI, O katoliški slogi


Slavni traktat Lorenza Valle se navezuje na najznamenitejši ponaredek v zgodovini zahoda, listino, s katero naj bi cesar Konstantin ob selitvi na vzhod prepustil zahodno cesarstvo papežu. Njegovega dela pa ne gre jemati zgolj kot kritiko rimske Cerkve in papeštva, ampak ga velja preučevati predvsem v kontekstu italijanskega humanizma in s tem povezanih miselnih tokov. Čeprav Valla vseskozi poziva k duhovni prenovi, pa njegovo pisanje zaznamujeta predvsem poveličevanje republikanskih svoboščin nasproti vsakršni tiraniji, in pa skrb za jasen ter razumljiv jezik. Temu delu je dodan krajši spis Nikolaja Kuzanskega, ki velja za zadnjega velikega filozofa srednjega veka, spis O katoliški slogi pa izpričuje njegova prizadevanja za spravo med zahodnimi in vzhodnimi cerkvami.

SKU: Valla