Normalno in patološko

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Georges CANGUILHEM
Leto: 
1987

Prevod in spremna beseda: Vojislav Likar

Avtorjevo zanimanje velja vitalističnemu pojmovanju življenja; gre za vitalizem, ki je povsem drugačen od klasičnega vitalizma v zgodovini filozofije in biologije in tudi sam postane predmet Canguilhemove epistemološke analize. Normalno, norme, povprečje, zdravje, bolezni in patološko so zadeve, ki jih je prepoznaval po konkretnih zgodovinskih študijah in na podlagi natančnega poznavanja stanja v medicini. Rezultat je odločna kritika tradicionalnega (pozitivističnega) pojmovanja razmerja med normalnim in patološkim, hkrati pa refleksija teoretskih in metodoloških vidikov znanstvenega zgodovinopisja in epistemologije.

SKU: CANGUILHEM