Literarna umetnina

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Roman INGARDEN
Leto: 
1990

Prevod in spremna beseda: Frane Jerman

Na podlagi trdne fenomenološke zastavitve, predvsem pa na izhodiščih Brentanove psihologije, Bolzanovega antipsihologizma, Pfänderjeve logike in seveda Husserlovega opusa je Ingarden raziskoval zgradbo literarne umetnine in njeno večplastno strukturo (plast jezikovnih zvenskih tvorb, plast pomenskih enot, plast shematiziranih videzov). Na vprašanje, kako eksistira literarno delo, odgovarja, da "kot eksistencialno heteronomna tvorba, ki črpa svoje biti v intencijskih aktih ustvarjalnega subjekta zavesti in ima hkrati svoje eksistence v dveh popolnoma heterogenih predmetih: po eni plati v idealnih pojmih in kvalitetah (bistvenost), po drugi pa... v realnih besednih znakih".
 

SKU: INGARDEN