KNJIGE V LETU 2018

ZELENA ZBIRKA

1. Phillippe Descola, Onkraj narave in družbe

Prevod: Suzana Koncut

 

2. Ferdinand de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja

Prevod: Saša Jerele

 

3. Karl Marx, 18. brumaire Napoleona Bonaparteja

Prevod: Rado Riha

 

4. Marshall Sahlins, Kaj sorodstvo je, in kaj ne?

Prevod: Polona Petek

 

5. Neil Smith, Nova urbana meja

Prevod: Ičo Vidmar

 

6. Italo Svevo, Zeno Cosini

Prevod: Gašper Malej

 

ZBIRKA APES

7. Tomislav Vignjević, Besede o podobah