Half pa pu. Jezik ameriških Slovencev

Prodajna cena:12,00€
Spletna cena:10,20€
Avtor: 
Nada ŠABEC
Leto: 
1995, 2006
SKU: Šabec

Knjiga je lep primer sociolingvistične raziskave, ki jo je avtorica opravila med ameriškimi Slovenci. Teoretičnemu uvodu ter zgodovinskemu in sociološkemu orisu območja raziskave (Cleveland) sledi raziskava, ki je predstavljena z mnogo zanimivimi primeri (enega od njih je avtorica uporabila tudi za zelo poveden naslov knjige). Poseben poudarek posveča preklapljanju in mešanju kodov, saj je tega v jeziku preučevane skupine še posebej veliko. Avtorica napove izginjanje slovenščine v tamkajšnjem okolju, po drugi strani pa naj bi se sama skupnost ameriških Slovencev gotovo obdržala dalj časa. Knjiga je namenjena ameriškim Slovencem in je zato napisana v angleščini z daljšim slovenskim povzetkom.