Dva meča: novo razmerje moči med Cerkvijo in državo

Prodajna cena:15,00€
Spletna cena:12,75€
Avtor: 
Tomaž JURCA
Leto: 
2010
SKU: Jurca

Današnja precej pogosta in različno interpretirana »ločitev Cerkve in države«, značilna za vsako sodobno družbo, se nam zdi samoumevna, a pot, ki je do te samoumevnosti pripeljala, ni tako jasna in preprosta, kot bi lahko mislili. Za njo se namreč skriva dolgotrajen proces, ki je v veliki meri oblikoval podobo evropskega Zahoda in ustvaril pomembno zapuščino, na kateri počiva velik del sodobne politične teorije. Namen pričujoče razprave je zato v prvi vrsti proučiti oblikovanje novega razmerja moči med Cerkvijo in državo, ki sta ga spodbudila še vedno premalo raziskani zasuk v 16. stoletju in zaton srednjeveškega papeštva.