Bralno dejanje. Teorija estetskega učinka

Prodajna cena:20,03€
Spletna cena:17,02€
Avtor: 
Wolfgang ISER
Leto: 
2001

Prevod: Alfred Leskovec

Spremna beseda: Darko Dolinar

Wolfgang Iser spada med imena, ki so neločljivo povezana s širjenjem recepcijskih teorij v literarni vedi, zlasti z zgodnjo fazo, ki se je začela pred dobrimi tremi desetletji na konstanški univerzi. Recepcijska usmeritev ni nastopala kot strnjena šola z enotnimi teoretičnimi temelji, temveč kot skupek ne čisto natančno opredeljenih sorodnih teženj, ki družijo raziskovalce dokaj različnega teoretično-metodološkega porekla. Iserjeva domena torej ni zares teorija recepcije literature kot pri Jaussu, marveč teorija učinkovanja literature,saj pravi, da lahko literarno besedilo razvije svoj učinek šele, ko ga beremo; besedilo vsebuje nekakšen učinkovni potencial, ki se aktualizira v bralnem procesu. Tako povzroča besedilo estetski učinek, ki pa zahteva predstavne in zaznavne dejavnosti bralca in ga je zato treba analizirati v dialektični triadi besedila in bralca ter interakcije med njima.

SKU: Iser