»Družbo je treba braniti«

Prodajna cena:25,00€
Spletna cena:21,00€
Avtor: 
Michel FOUCAULT
Leto: 
2015

Prevod: Ana Monika Habjan

Spremna beseda: Primož Krašovec

»Družbo je treba braniti« je Foucaultova najtemeljitejša raziskava presečišča med politiko in vojno. Ta niz predavanj na Collège de France iz letnika 1975/1976, umeščen med izida Foucaultovih slavnih knjig Nadzorovanje in kaznovanje ter Volja do znanja, zaseda strateški položaj v njegovi misli. Zaznamuje namreč določen prelom, s katerim se Foucault odzove na sočasne premike v teoriji in politiki, zlasti na krizo marksizma in vzpon neoliberalizma. Foucault v teh predavanjih prekine s tradicionalnim pojmovanjem oblasti z gledišča suverenosti in zakona ter vpelje gledišče t. i. vladnosti in biopolitike. Ta prehod od tradicionalne juridične k sodobni biopolitični koncepciji oblasti v poznejših desetletjih utemelji popolnoma novo smer v politični filozofiji. Kot niz predavanj, ki reflektirajo te prehode v vladajočih ideologijah, v pojmovanjih oblasti in v sami Foucaultovi misli, knjiga »Družbo je treba braniti« v slovenski izdaji prispeva ključni manjkajoči člen v dosedanji zbirki slovenskih prevodov in komentarjev Foucaulta.

SKU: Foucault