Zelena zbirka

Splošno jezikoslovje

25,00€
Avtor: 
Ferdinand de SAUSSURE
Leto: 
2018

Prevod: Saša Jerele

Spremni študiji: Primož Vitez, Jože Vogrinc

Kaj sorodstvo je - in kaj ne

17,00€
Avtor: 
Marshall SAHLINS
Leto: 
2018

Prevod: Polona Petek

Spremna študija: Bojan Baskar

Dunajska moderna in krize identitete

30,00€
Avtor: 
Jacques LE RIDER
Leto: 
2017

Prevod: Varja Balžalorsky Antić

Spremni študiji: Marta Verginella in Vanesa Matajc

Teorija /oblaka/

20,00€
Avtor: 
Hubert DAMISCH
Leto: 
2017

Prevod: Mojka Žbona

Spremna študija: Jure Mikuž