Zbirka Apes

Besede o podobah: razprave o sodobni likovni umetnosti

15,30€
Avtor: 
Tomislav Vignjević
Leto: 
2018

Knjiga je izbor razprav o sodobni slovenski likovni umetnosti z novim in svojstvenim pristopom, ki se bistveno razlikuje od uveljavljenih oziroma običajnih ocen in recenzij umetniške tvornosti in njenih avtorjev.

Nova muzika v New Yorku

18,70€
Avtor: 
Ičo Vidmar
Leto: 
2016

Nova muzika v New Yorku je obsežna monografija sociologa kulture, glasbenega publicista in v zadnjih letih temeljitega preučevalca glasbe in družbe newyorškega downtowna Iča Vidmarja. Knjiga skozi neločljiv preplet mesta New York, njegove urbanistične, ekonomske in kulturne zgodovine, strukturnih sprememb v mestu in glasbe, ki nastaja v njem, oriše družbeno mesto nove muzike newyorškega downtowna – novojazzovskih, alterrockovskih, svobodno improviziranih, novih komponiranih in drugih glasb.

Arsov Art atelje, 21. junij 2017

Užitek in nelagodje. Ženska podoba in seksualno 20. stoletja

17,00€
Avtor: 
Slađana Mitrović
Leto: 
2015

Avtorica se je lotila zahtevne in provokativne teme, ki po eni strani posega v temeljne dimenzije vizualnega, v zgodovino likovne umetnosti, njenih kodov in tabujev, ki se križajo prav ob reprezentaciji genitalij, v modernistični obrat, ki je povezan z novim režimom vidnosti in pogleda. (Iz recenzije Mladena Dolarja)

Pojmovne prikazni. Rešeto humanistike

12,75€
Avtor: 
Jože Vogrinc
Leto: 
2015

Pojmovne prikazni sem napisal kot uporabnik jezika, kot bralec. Gesla se nanašajo na termine, ki so me zbodli v oko kot humanista in družboslovca – najprej kot učitelja, ki je poklicno dolžan presojati humanistična in družboslovna besedila drugih, kasneje pa sem postal tudi v drugih besedilih različnih vrst pozoren na rabe, kakršne so me najprej zbodle v strokovnih in znanstvenih tekstih.