Traktat o slikarstvu

Prodajna cena:20,00€
Spletna cena:17,00€
Avtor: 
Leonardo Da VINCI
Leto: 
2005

Prevod: Tomaž Jurca, Martina Žlender
Spremna beseda: Jure Mikuž

"Malodušen ostane učenec, ki ne preseže svojega učitelja", so besede največjega mojstra. Eden od Leonardovih neuspehov je bil prav to, da svojih učencev ni znal dovolj izobraziti. Rokopise in spise je zapustil učencu F. Melziju, ki jih je hranil do leta 1570 in sestavil Traktat o slikarstvu, kodeks, ki se je širil in pojavljal v mnogih skrajšanih verzijah že v 16. stoletju. V Traktatu je spoznati Leonardovo didaktično metodo, ki je utrla pot vsakršnim teoretiziranjem kasnejše generacije.

 

 

 

SKU: Da Vinci